Самостійна та індивідуальна робота з інженерних помилок

Abstract

UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни 'Інженерні помилки' EN: Methodical recommendations and instructions an independent and individual work on discipline 'Engineering errors' RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению самостоятельной и индивидуальной работы по дисциплине 'Инженерные ошибки'

Description

Методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Інженерні помилки" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Т. Ю. Ложневська – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 10 с.

Keywords

інженер, модель, творчість, раціоналізація, помилка, функція, структура, аналіз, engineer, model, creation, rationalization, error, function, structure, analysis, инженер, модель, творчество, рационализация, ошибка, функция, структура, анализ

Citation