Обліково-інформаційне забезпечення процесу управління запасами підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: У роботі досліджено процес формування обліково-інформаційного забезпечення управління запасами підприємства EN: The paper studies the process of formation of accounting and information support for inventory management of the enterprise RU: В работе исследован процесс формирования учетно-информационного обеспечения управления запасами предприятия

Description

Остапенко О. О. Обліково-інформаційне забезпечення процесу управління запасами підприємства : магістерська робота / О. О. Остапенко - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 147 c.

Keywords

запаси, оцінка запасів, обліково-інформаційне забезпечення процесу управління запасами, оптимізація запасів, stocks, stock valuation, accounting and information provision of the inventory management process, stock optimization, запасы, оценка запасов, учетно-информационное обеспечение процесса управления запасами, оптимизация запасов

Citation