Магістерська робота на тему «Англомовна фітоморфна ідіоматика: специфіка функціонування та перекладу»

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

UK: Розділ 1. Теоретичні основи вивчення поняття фітоморфна ідіома в мовній картині світу. Розділ 2. Структурно-семантичні особливості англомовних фітоморфних метафор. Розділ 3. Функціонування та переклад англомовної фітоморфної ідіоматики у мовній картині світу. EN: Section 1. Theoretical fundamental sofstudying the concept of phytomorphic idiom in the linguistic picture of the world. Section 2. Structural and semantic features of English phytomorphic metaphors. Section 3. Functioning and translation of English phytomorphic idioms in the picture of the world.

Опис

Рябчук О. В. Англомовна фітоморфна ідіоматика: специфіка функціонування та перекладу: магістерська робота / О. В. Рябчук – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 151 с.

Ключові слова

Ідіома, Фітонім, Метафора, Переклад, Idiom, Phytonym, Metaphor, Translation

Бібліографічний опис