Магістерська робота на тему «Англомовна фітоморфна ідіоматика: специфіка функціонування та перекладу»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Розділ 1. Теоретичні основи вивчення поняття фітоморфна ідіома в мовній картині світу. Розділ 2. Структурно-семантичні особливості англомовних фітоморфних метафор. Розділ 3. Функціонування та переклад англомовної фітоморфної ідіоматики у мовній картині світу. EN: Section 1. Theoretical fundamental sofstudying the concept of phytomorphic idiom in the linguistic picture of the world. Section 2. Structural and semantic features of English phytomorphic metaphors. Section 3. Functioning and translation of English phytomorphic idioms in the picture of the world.

Description

Рябчук О. В. Англомовна фітоморфна ідіоматика: специфіка функціонування та перекладу: магістерська робота / О. В. Рябчук – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 151 с.

Keywords

Ідіома, Фітонім, Метафора, Переклад, Idiom, Phytonym, Metaphor, Translation

Citation