Методичні вказівки «Основи теорії і методики оздоровчої гімнастики» (частина 1) з дисципліни «Основи гімнастики»

Abstract

UK: Методичні вказівки «Основи теорії і методики оздоровчої гімнастики» (частина 1) містять певний обсяг теоретичних знань, які у поєднанні з матеріалом інших дисциплін спеціальних курсів становитимуть підґрунтя розуміння сутності оздоровчих методик лікувальної фізичної культури та їх можливостей у комплексі засобів фізичної терапії. EN: Methodical instructions "Fundamentals of the theory and methods of health gymnastics" (part 1) contain a certain amount of theoretical knowledge, which in combination with material from other disciplines of special courses will form the basis for understanding the essence of health methods of physical therapy and their capabilities in physical therapy. RU: Методические указания «Основы теории и методики оздоровительной гимнастики» (часть 1) содержат определенный объем теоретических знаний, которые в сочетании с материалом других дисциплин специальных курсов составят основу понимания сущности оздоровительных методик лечебной физической культуры и их возможностей в комплексе средств физической терапии.

Description

Методичні вказівки «Основи теорії і методики оздоровчої гімнастики» (частина 2) з дисципліни «Основи гімнастики» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 227 «Фізична терапія та ерготерапія» / уклад.: О.М. Захарова, С.В. Сметанін. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 44 с.

Keywords

basics of gymnastics, gymnastics, recovery, theory and methodology, physical education, основи гімнастики, гімнастика, оздоровлення, теорія і методика, фізичне виховання, основы гимнастики, гимнастика, оздоровление, теория и методика, физическое воспитание

Citation