Силабус дисципліни «Економічна теорія»

Abstract

Description

Силабус дисципліни «Економічна теорія» для бакалаврів, спеціальність 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", освітня програма "Якість, стандартизація та сертифікація" / Укл.: В. Г. Прушківський. Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 9 с.

Keywords

Економічна теорія, загальна інформація, характеристика дисципліни, мета та завдання дисципліни, зміст дисципліни, Economic theory, general information, characteristics of the discipline, the purpose and objectives of the discipline, the content of the discipline

Citation