Конспект лекцій з інженерних помилок

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведено лекції з дисципліни 'Інженерні помилки' EN: Lecture notes on discipline 'Engineering errors' RU: Приведен конспект лекций по дисциплине 'Инженерные ошибки'

Опис

Конспект лекцій з дисципліни "Інженерні помилки" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Г. М. Шило. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 78 с.

Ключові слова

інженер, модель, творчість, раціоналізація, помилка, функція, структура, аналіз, engineer, model, creation, rationalization, error, function, structure, analysis, инженер, модель, творчество, рационализация, ошибка, функция, структура, анализ

Бібліографічний опис