Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів галузі знань “Механічна інженерія” денної форми навчання, ІІІ семестр

Анотація

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Опір матеріалів” для студентів галузі знань “Механічна інженерія” денної форми навчання. III семестр / уклад.: В.Г. Шевченко, С.Л. Рягін, О.Г. Попович, О.С. Омельченко, А.А. Скребцов, І.А. Петрик, А.А. Панкеєва. − Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. − 37с.

Ключові слова

Опір матеріалів, навантаження, переміщення, Strength of Materials, load, moving, Сопротивление материалов, нагрузка, перемещения

Бібліографічний опис