Методичні рекомендації з організації самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні дослідження фізичного виховання та спорту» для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

Abstract

UK: Наведені методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні дослідження фізичного виховання та спорту» для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» EN: These methodological recommendations for the organization of independent and individual work in the educational discipline "Pedagogical studies of physical education and sports" for students of the "bachelor" educational level of all forms of education in the specialty 017 "Physical culture and sports"

Description

Методичні рекомендації з організації самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні досідження фізичного виховання та спорту» для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» / Укл. : І.А.Чередниченко, Н.Л. Корж, Н.В. Чухланцева, Е.Л.Брухно, Т.В. Напалкова. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2024. – 51 с.

Keywords

наукове дослідження, фізичне виховання, спорт, організація дослідження, scientific research, рhysical еducation, sport, research organization

Citation