Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Дослідження та випробування технічних систем". Частина 1

Анотація

Наведено методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Дослідження та випробування технічних систем". Практичні заняття № 1-4 Methodological guidelines for practical works on the discipline "Research and testing of technical systems". Practical classes № 1-4 Приведены методические указания для выполнения практических работ по дисциплине "Исследования и испытания технических систем". Практические занятия № 1-4

Опис

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Дослідження та випробування технічних систем" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби"), усіх форм навчання. Частина 1. Практичні заняття № 1-4 / уклад. : О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик, А. В. Щербина. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 66 с.

Ключові слова

технічна система, випробування, вимірювальне обладнання, експериментальні дослідження, сертифікація, technical system, tests, measuring equipment, experimental studies, certification, техническая система, испытания, измерительное оборудование, экспериментальные исследования, сертификация

Бібліографічний опис