Навчальний посібник з дисципліни «Інженерна графіка та перспектива»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: Наведено навчальний посібник «Лінійна перспектива» з дисципліни «Інженерна графіка та перспектива» EN: The manual "Line perspective" from the discipline "Engineering graphics and prospect" is given. RU: Приведено учебное пособие «Линейная перспектива» по дисциплине «Инженерная графика и перспектива»

Description

Бовкун С. А. Лінійна перспектива. Навчальний посібник / С. А. Бовкун – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 116 с.

Keywords

лінійна перспектива, точка зору, головна точка картини, лінія горизонту, перспектива точки, перспективи відрізка, фасад, точка сходження прямих, лінійна перспектива, linear perspective, view, the main point of the picture, the horizon line, prospect point, the prospect of a cut, the facade, the vanishing point direct, linear perspective, view, the main point of the picture, линейная перспектива, точка зрения, главная точка картины, линия горизонта, перспектива точки, перспектива отрезка, фасад, точка схода прямых, линейная перспектива

Citation