Спосіб визначення динамічного модуля пружності покриттів, що припрацьовуються

Abstract

UK: Спосіб визначення динамічного модуля пружності покриттів, що припрацьовуються, включає збудження коливань та визначення частоти власних коливань системи підкладка- покриття та визначення модуля пружності покриття, що досліджують. Спочатку розраховують частоту власних коливань системи підкладка-покриття для різних значень модуля пружності покриття, встановлюють емпіричну залежність модуля пружності покриття від частоти власних коливань системи підкладка-покриття. Після цього експериментально визначають власну частоту коливань системи підкладка-покриття та за встановленою емпіричною залежністю визначають значення динамічного модуля пружності покриття. EN: A method for determining the dynamic modulus of elasticity of coatings to be treated includes excitation of vibrations and determination of the natural vibration frequency of the substrate-coating system and determination of the modulus of elasticity of the coating under study. First, the natural vibration frequency of the substrate-coating system is calculated for different values of the coating elastic modulus, and the empirical dependence of the coating elastic modulus on the natural vibration frequency of the substrate-coating system is established. After that, the natural vibration frequency of the substrate-coating system is experimentally determined and the value of the dynamic modulus of elasticity of the coating is determined using the established empirical dependence.

Description

Пат. 142232 Україна, МПК G01N 3/32 (2006.01). Спосіб визначення динамічного модуля пружності покриттів, що припрацьовуються / В.Л. Грешта, Д.В. Павленко , Д.В. Ткач, (Україна) ; заявник і патентовласник Національний університет «Запорізька політехніка». - № u201911081; заявл. 11.11.2019; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 10

Keywords

Dynamic elastic modulus, Run-in coatings, Natural frequency, Substrate-coating system, инамічний модуль пружності, Покриття, що припрацьовуються, Частота власних коливань, Система підкладка-покриття

Citation