Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація»(2018)

Abstract

Description

Навчальний план підготовки бакалаврів з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація». – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2018. – 4 с.

Keywords

навчальний план, Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, бакалавр, curriculum, Metrology and information-measuring technology, bachelor

Citation