Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» (для 2 семестру вивчення дисципліни)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: Програма спецкурсу "Соціальна робота в сфері занятості населення" має допомогти студентам у поповненні знань щодо актуальних проблем соціальної роботи на прикладі діяльності Центрів зайнятості населення різних рівнів в Україні. EN: The program of the special course "Social work in the field of employment population "should help students to replenish their knowledge of current problems of social work on the example of the Centers of employment of different levels in Ukraine. RU: Программа спецкурса "Социальная работа в сфере занятости населения "должен помочь студентам в пополнении знаний по актуальных проблем социальной работы на примере Центров занятости населения различных уровней в Украине.

Description

Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» (для 2 семестру вивчення дисципліни) / В.В. Кузьмін – Запоріжжя: ЗНТУ; 2019. – 86 с.

Keywords

Employment, Employment service, Unemployed population, Зайнятість населення, Служба зайнятості, Незайняте населення, рынок труда, незанятое население, социальное прогнозирование

Citation