Технології соціальної роботи для студентів спеціальності 231 “Соціальна робота” усіх форм навчання. Частина 2 - модуль 2. Критерії технології соціальної роботи з різними цільовими групами та категоріями населення.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Метою викладання навчальної дисципліни «Технології соціальної роботи» є ознайомлення студентів з теоретичними основами соціальних технологій і технологій соціальної роботи, загальними технологіями та міждисциплінарними технологіями і методиками, що використовуються в соціальної роботі, їх основними принципами, типологією, теоретичними основами розробки; а також розглянути конкретні технології соціальної роботи з різними категоріями соціальних клієнтів, практичний досвідом застосування технологізації у соціальній роботі на прикладах конкретних соціальних груп в різних сферах життя EN: The purpose of teaching the discipline "Technologies of social work" is to acquaint students with the theoretical foundations of social technologies and technologies of social work, general technologies and interdisciplinary technologies and techniques used in social work, their basic principles, typology, theoretical foundations of development; as well as to consider specific technologies of social work with different categories of social clients, practical experience in the application of technology in social work on the examples of specific social groups in different spheres of life RU: Целью преподавания учебной дисциплины «Технологии социальной работы» является ознакомление студентов с теоретическими основами социальных технологий и технологий социальной работы, общими технологиями и междисциплинарными технологиями и методиками, которые используются в социальной работе, их основными принципами, типологии, теоретическими основами разработки; а также рассмотреть конкретные технологии социальной работы с различными категориями социальных клиентов, практический опыт применения технологизации в социальной работе на примерах конкретных социальных групп в различных сферах жизни

Description

ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни "Технології соціальної роботи" для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" усіх форм навчання. Частина 2 - модуль Конкретні технології соціальної роботи з різними цільовими групами і категоріями клієнтів / Укл. : В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2021.- 94 с.

Keywords

Social technologies, Social diagnostics, prognostication, consultancy, cоціальні технології, cоціальна діагностика, прогнозування, консультування, социальные технологии, cоциальная диагностика, прогнозирования, консультирование

Citation