Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” для студентів спеціальності 081 “Право” денної форми навчання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: Методичні вказівки покликані надати допомогу студентам під час підготовки до семінарських (практичних) занять. Даний матеріал є простим та доступним у використанні, містить теми та питання семінарських (практичних) занять, список літератури, рекомендованої до вивчення, основні терміні та поняття. EN: Methodical recommendations are designed to assist students in preparing for seminars (practical) classes. This material is available and practical to use, contains topics and questions of seminars (practical) classes, a list of literature that recommended for study, basic terms and concepts. RU: Методические рекомендации призваны оказать помощь студентам при подготовке к семинарским (практическим) занятиям. Данный материал есть доступным и практичным в использовании, содержит темы и вопросы семинарских (практических) занятий, список литературы, рекомендованной для изучения, основные термины и понятия.

Description

Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” для студентів спеціальності 081 “Право” денної форми навчання / уклад. В. В. Денисенко − Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 37 с.

Keywords

history of the state, history of law, republic, democracy, monarchy, історія держави, історія права, республіка, демократія, монархія, история государства, история права, республика, демократия, монархия

Citation