Силабус дисципліни "Безпека праці на підприємствах, в установах і організаціях та цивільна безпека"

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни "Безпека праці на підприємствах, в установах і організаціях та цивільна безпека" для магістрів, спеціальність 153 "Мікто- та наносистемна техніка", освітня програма "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої" / Укл.: Ю. В. Якімцов. Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 6 с.

Ключові слова

цивільний захист, охорона праці в галузі, композиційні матеріали, мета, civil protection, labor protection in the branch, composite materials, goal, гражданская защита, охрана труда в отрасли, композиционные материалы, цель

Бібліографічний опис