Силабус дисципліни "Безпека праці на підприємствах, в установах і організаціях та цивільна безпека"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

Description

Силабус дисципліни "Безпека праці на підприємствах, в установах і організаціях та цивільна безпека" для магістрів, спеціальність 153 "Мікто- та наносистемна техніка", освітня програма "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої" / Укл.: Ю. В. Якімцов. Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 6 с.

Keywords

цивільний захист, охорона праці в галузі, композиційні матеріали, мета, civil protection, labor protection in the branch, composite materials, goal, гражданская защита, охрана труда в отрасли, композиционные материалы, цель

Citation