Силабус дисципліни "Фізика"

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни "Фізика" для бакалаврів, спеціальність 124 "Системний аналіз", освітня програма "Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах" / Укл.: Лозовенко О.А. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 5 с.

Ключові слова

physics, mechanics, electrodynamics, solid-state physics, фізика, механіка, електродинаміка, фізика твердого тіла, физика, механика, электродинамика, фізика твердого тела

Бібліографічний опис