Силабус дисципліни «Теорія електричних та електронних кіл»

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУ «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни «Теорія електричних та електронних кіл» для бакалаврів, спеціальність 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", освітня програма "Якість, стандартизація та сертифікація" / Укл.: Г. М. Романіченко. Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 5 с.

Ключові слова

Теорія електричних та електронних кіл, загальна інформація, характеристика дисципліни, мета та завдання дисципліни, зміст дисципліни, Theory of electrical and electronic circuits, general information, characteristics of the discipline, the purpose and objectives of the discipline, the content of the discipline

Бібліографічний опис