Положення про кафедру «Облік і оподаткування» факультету економіки та управління економіко-гуманітарного інституту Національного університету «Запорізька політехніка»

Ескіз недоступний

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

UK: Розроблено кафедрою обліку і оподаткування Національного університету «Запорізька політехніка» (НУ «Запорізька політехніка») Міністерства освіти і науки України відповідно до «Типового положення про кафедру НУ «Запорізька політехніка» на заміну Положення про кафедру від 01 березня 2017 року EN: Developed by the Department of Accounting and Taxation of the National University "Zaporozhye Polytechnic" (NU "Zaporozhye Polytechnic") of the Ministry of Education and Science of Ukraine in accordance with the "Standard Regulations on the Department of NU "Zaporozhye Polytechnic" to replace the Regulations on the Department dated March 1, 2017 RU: Разработано кафедрой учета и налогообложения Национального университета «Запорожская политехника» (НУ «Запорожская политехника») Министерства образования и науки Украины в соответствии с «Типовым положением о кафедре НУ «Запорожская политехника» на замену Положения о кафедре от 1 марта 2017

Опис

Лищенко О.Г. Положення про кафедру «Облік і оподаткування» факультету економіки та управління економіко-гуманітарного інституту Національного університету «Запорізька політехніка» / О.Г. Лищенко. Запоріжжя : – НУЗП, 2020 – 17 с.

Ключові слова

Положення, Кафедра обліку і оподаткування, Структура, Права, Regulations, Department of Accounting and Taxation, Structure, Rights, Положение, Кафедра учета и налогообложения, Структура, Права

Бібліографічний опис