Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія

Abstract

UK: Монографія розрахована на студентів закладів вищої освіти спеціальності «Журналістика», а також викладачів і фахівців у цій галузі. У виданні розглядаються особливості змісту підготовки фахівців зі спеціальності «Журналістика» з урахуванням вимог щодо освітньої діяльності. Йдеться про питання методики викладання професійно орієнтованих дисциплін, специфіку функціонування пресового дискурсу, сучасні тенденції розвитку медійного простору Інтернету й діяльність ЗМК в умовах гібридної війни. EN: The monograph is addressed to university students whose major is «Journalism» as well as academic staff and professional in the sphere of journalism. The case study is devoted to the peculiarities of professional; training of specialists in specialty «Journalism». The work describes topical issues of methods of teaching of professionally oriented disciplines, features of printed press discourse, contemporary rends of development of media component of Internet and characteristics of mass media activities in the framework of hybrid war. RU: Монография адресована студентам высших учебных заведений специальности «Журналистика», а также преподавателям и специалистам этой сферы. В издании рассматриваются особенности подготовки специалистов специальности «Журналистика» с учетом требований к профессиональной деятельности.

Description

Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія / Г. С. Скуртул, Т. В. Хітрова, С. А. Панченко та ін.; за ред. О. Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. - 312 с. ISBN 978-966-981-110-3

Keywords

monograph, history, journalism, communication, монографія, історія, журналістика, комунікація, монография, история, журналистика, коммуникация

Citation