Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Оптимізація проектних рішень електричних апаратів і електротехнічних пристроїв”

Abstract

Description

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Оптимізація проектних рішень електричних апаратів і електротехнічних пристроїв” для магістрів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / уклад. В. М. Снігірьов, В. В. Василевський. - Запоріжжя : НУЗП, 2019. – 13 с.

Keywords

оптимізація, проектування, метод Фібоначчі, активне обмеження, вузол, принцип інваріативності, optimization, designing, Fibonacci method, active restriction, node, the principle of invariance, оптимизация, проектирование, Метод Фибоначчи, активное ограничение, узел, принцип инвариантности

Citation