Ливарний сплав на основі магнію з покращеною пластичністю

Abstract

UK: Ливарний сплав на основі магнію з підвищеною пластичністю містить цирконій, неодим, цинк та додатково - золото. EN: The magnesium-based casting alloy with high ductility contains zirconium, neodymium, zinc and gold

Description

Пат. 141769 Україна, МПК (2020.01) C22C 23/00. Ливарний сплав на основі магнію з покращеною пластичністюю / М.Д. Айкін, В.А. Шаломєєв, В.М. Чорний, В. В. Клочихін, С.А. Силенко, О.М. Зеленюк , О.С. Лук'яненко (Україна) ; Заявник і патентовласник Запорізький національний технічний університет. - № u201910382; заявл. 15.10.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8

Keywords

Casting alloy, Magnesium, Increased plasticity, Gold, Ливарний сплав, Магній, Підвищена пластичність, Золото

Citation