Конспект лекцій з інженерного проектування

Abstract

UK: Наведено лекції з дисципліни 'Інженерне проектування' EN: Lecture notes on discipline 'Engineering design' RU: Приведен конспект лекций по дисциплине 'Инженерное проектирование'

Description

Конспект лекцій з дисципліни "Інженерне проектування" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Г. М. Шило – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 90 с.

Keywords

техніка, винахідництво, творчість, раціоналізація, мозковий штурм, синектика, морфологічний аналіз, протиріччя, equipment, invention, creation, rationalization, brainstorm, synectics, morphological analysis, contradiction, техника, изобретательство, творчество, рационализация, мозговой штурм, синектика, морфологический анализ, противоречие

Citation