Аналіз оптимального розв'язку задачі завантаження з нормально розподіленими параметрами

No Thumbnail Available

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Об’єкт дослідження – моделі динамічного програмування в умовах статистичної невизначеності. Предмет дослідження – задача завантаження в умовах статистичної невизначеності. Мета роботи – аналіз оптимального розв'язку задачі завантаження з нормально розподіленими параметрами. Методи дослідження – метод повного перебору. В дипломній роботі наведено програмну реалізацію для розв’язання задачі завантаження з нормально розподіленими параметрами методом перебору даних. Отримано та проаналізовано розв’язок задачі для різних критеріїв оптимальності. EN: Object of study - models of dynamic programming in conditions of statistical uncertainty. Subject of study - the problem of loading in conditions of statistical uncertainty. The purpose of the work is to analyze the optimal solution of the loading problem with normally distributed parameters. Research methods - the method of complete search. The thesis presents a software implementation to solve the problem of loading with normally distributed parameters by the method of data retrieval. The solution of the problem for different optimality criteria is obtained and analyzed. RU: Объект исследования - модели динамического программирования в условиях статистической неопределенности. Предмет исследования - задача загрузки в условиях статистической неопределенности. Цель работы - анализ оптимального решения задачи загрузки с нормально распределенными параметрами. Методы исследования - метод полного перебора. В дипломной работе приведено программную реализацию для решения задачи загрузки с нормально распределенными параметрами методом перебора данных. Получены и проанализированы решение задачи для различных критериев оптимальности.

Description

Січкар М.О. Аналіз оптимального розв'язку задачі завантаження з нормально розподіленими параметрами: бакалаврська робота / М.О. Січкар – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 58 с.

Keywords

Моделі динамічного програмування, Задача завантаження з нормально розподіленими параметрами, Метод перебору даних, Статистична невизначеність, Критерії оптимальності, Matlab, Models of dynamic programming, Boot task with normally distributed parameters, Exhaustive search, Statistical uncertainty, Optimality criteria, Matlab, Модели динамического программирования, Задача загрузки с нормально распределенными параметрами, Метод перебора данных, Статистическая неопределенность, Критерии оптимальности, Matlab

Citation