Пристрій для безперервного автоматичного регулювання сходження керованих коліс автомобіля в русі

Abstract

UK: Пристрій для безперервного автоматичного регулювання сходження керованих коліс автомобіля в русі містить керовані колеса з підшипниками, осі з поворотними кулаками, металеву пластину, яка розміщена на штатному місці кріплення рульових тяг рейкового рульового механізму, кроковий електродвигун, який з'єднано із гвинтом куле-гвинтової передачі, а гайку куле-гвинтової передачі з'єднано із системою важелів, які в свою чергу через рульову тягу та поворотний важіль з'єднано із віссю повороту колеса. Кероване колесо з лівого боку з'єднано із лівим датчиком положення та лівим кроковим електродвигуном, а кероване колесо з правого боку з'єднано із правим датчиком положення та правим кроковим електродвигуном, лівий та правий датчики положення, а також лівий та правий крокові електродвигуни приєднано до електронного блока керування. EN: The device for continuous automatic correction of the toe-in of the steered wheels of a vehicle in motion contains steered wheels with bearings, axles with swivel cams, a metal plate that is placed at the standard place of attachment of the steering rods of the rack and pinion steering mechanism, a stepper motor connected to a ball screw, and a ball screw nut connected to a system of levers, which in turn are connected to the steering axle through a steering rod and a swing arm. The steerable wheel on the left side is connected to the left position sensor and the left stepper motor, and the steerable wheel on the right side is connected to the right position sensor and the right stepper motor, and the left and right position sensors and the left and right stepper motors are connected to the electronic control unit.

Description

Пат. 146663 Україна, МПК (2021.01) B62D 17/00. Пристрій для безперервного автоматичного регулювання сходження керованих коліс автомобіля в русі / А.В. Щербина, В.О. Банніков, В.Г. Вербицький, А.Ю. Сосик, О.В. Дударенко, О.М. Артюх, Ю.Є. Галайда, В.Б. Рудасьов (Україна) ; заявник і патентовласник національний університет «Запорізька політехніка». - № u202006013 ; заявл. 21.09.2020; опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10

Keywords

car, wheel, toe-in angle, steering rod, автомобіль, колесо, кут сходження, рульова тяга

Citation