Силабус дисципліни "Компʼютерні системи управління проєктами"

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни "Компʼютерні системи управління проєктами" для магістрів, спеціальність 153 "Мікто- та наносистемна техніка", освітня програма "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої" / Укл.: Ю. В. Якімцов. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 7 с.

Ключові слова

бібліотека, фрагмент, модель, менеджер, library, fragment, model, manager, библиотека, фрагмент, модель, менеджер

Бібліографічний опис