Аналіз оптимального розв'язку задачі розподілу з нормально розподіленими параметрами

No Thumbnail Available

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Об’єкт дослідження – моделі динамічного програмування в умовах статистичної невизначеності. Предмет дослідження – задача розподілу в умовах статистичної невизначеності. Мета роботи – аналіз оптимального розв'язку задачі розподілу з нормально розподіленими параметрами. Методи дослідження – метод перебору данних. В дипломній роботі наведено програмну реалізацію для розв’язання задачі розподілу з нормально розподіленими параметрами методом перебору даних. Отримано та проаналізовано розв’язок задачі для різних критеріїв оптимальності. EN: Object of study - models of dynamic programming in conditions of statistical uncertainty. Subject of study - distribution problem with normally distributed parameters The purpose of the work is to analyze the optimal solution of the distribution problem with normally distributed parameters. Research methods - a method of data processing. The thesis presents a software implementation for solving the distribution problem with normally distributed parameters by the method of data retrieval. The solution of the problem for different optimality criteria is obtained and analyzed. RU: Объект исследования - модели динамического программирования в условиях статистической неопределенности. Предмет исследования - задача распределения в условиях статистической неопределенности. Цель работы - анализ оптимального решения задачи распределения с нормально распределенными параметрами. Методы исследования - метод перебора данных. В дипломной работе приведены программную реализацию для решения задачи распределения с нормально распределенными параметрами методом перебора данных. Получены и проанализированы решение задачи для различных критериев оптимальности.

Description

Андрющенко М.А. Аналіз оптимального розв'язку задачі розподілу з нормально розподіленими параметрами: бакалаврська робота / М.А. Андрющенко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 58 с.

Keywords

Моделі динамічного програмування, Задача розподілу з нормально розподіленими параметрами, Метод перебору, Статистична невизначеність, Критерії оптимальності, Matlab, Models of dynamic programming, Distribution problem with normally distributed parameters, Exhaustive search, Statistical uncertainty, Optimality criteria, Matlab, Модели динамического программирования, Задача распределения с нормально распределенными параметрами, Метод перебора данных, Статистическая неопределенность, Критерии оптимальности, Matlab

Citation