Лабораторні роботи з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем»

Анотація

UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем». EN: The brought methodical recommendations over and pointing to implementation of Laboratory works of in all forms of studies from discipline of «Modeling of electromechanical systems». RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению лабораторных работ для студентов всех форм обучения по дисциплине «Моделирование электромеханических систем».

Опис

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма - Електричні машини та апарати) усіх форм навчання /Укл.: Т.М. Корнус, О.О. Каплієнко, С.І.Шило., В.В. Василевський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 72 с.

Ключові слова

моделювання, електричні процеси, перехідні процеси, електричне коло, електромагнітні процеси, електромеханічні системи, modeling, electrical processes, transients, electrical circuit, electromagnetic processes, electromechanical systems, моделирование, электрические процессы, переходные процессы, электрическая цепь, электромагнитные процессы, электромеханические системы

Бібліографічний опис