EIRNUZP – Електронний інституційний репозитарій Національного університету «Запорізька політехніка»

Інституційний репозитарій Національного університету «Запорізька політехніка» – це електронний архів, що накопичує, систематизує, зберігає та забезпечує довготривалий відкритий доступ до електронних публікацій та електронних версій документів наукового та навчально-методичного призначення, авторами яких є співробітники, аспіранти, докторанти та студенти Національного університету «Запорізька політехніка».

Положення про репозитарій >>

 

Нові надходження

Документ
Когнітивна психологія Жана Піаже щодо навчання дітей дошкільного віку математиці
(НУ «Запорізька політехніка», 2022) Арсентьєва, Галина Олександрівна; Діденко, А. Є.
Документ
Екологічна енергетика як стратегічний напрямок забезпечення енергетичної безпеки
(Редакція наукового журналу «Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки», 2024) Шпатакова, Оксана; Shpatakova, Oksana; Журавель, Микола Олексійович; Zhuravel, Mykola; Слободян, Назар; Slobodian, Nazar
UK: Розглянуто проблему екологічної енергетики як стратегічного напрямку забезпечення енергетичної безпеки. EN: The problem of ecological energy as a strategic direction of ensuring energy security is considered.
Документ
Методичні рекомендації до практичного розділу дисципліни «Фізичне виховання» Розвиток фізичних якостей для студентів всіх спеціальностей усіх форм навчання
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Напалкова, Тетяна Вадимівна; Napalkova, Tetiana V.; Чередниченко, Інна Анатоліївна; Луценко, Сергій Георгійович; Lutsenko, Serhii G.; Брухно, Едуард Леонідович; Brukhno, Eduard L.
UK: Наведені методичні рекомендації до організації самостійної практичної роботи до розділу дисципліни «Фізичне виховання» Розвиток фізичних якостей для студентів всіх спеціальностей усіх форм навчання EN: These methodological recommendations for the organization of independent practical work in the educational discipline "Physical education" Development of physical qualities for students of all specialties and all forms of education
Документ
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту» (Спортивні ігри) для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Брухно, Едуард Леонідович; Brukhno, Eduard L.
UK: Наведені методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту» (Спортивні ігри) для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» EN: These methodological recommendations for coursework in the discipline "Theory and methodology of the selected sport" (Sports games) for students of the "bachelor" educational level of all forms of education in the specialty 017 "Physical culture and sports"
Документ
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять, виконання самостійної роботи з дисципліни «Рекламний менеджмент» для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 «Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг» освітнього ступеня «Магістр» всіх форм навчаннятодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять, виконання самостійної роботи з дисципліни «Рекламний менеджмент» для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 «Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг» освітнього ступеня «Магістр» всіх форм навчання
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Зеркаль, Анастасія Вікторівна; Zerkal, Anastasiia
UK: Навчальна дисципліна «Рекламний менеджмент» спрямована на вивчення методів і механізмів управління рекламною діяльністю підприємства в умовах ринкової економіки, формування навичок оцінювання ефективності рекламної діяльності. EN: The educational discipline "Advertising Management" is aimed at studying the methods and mechanisms of managing the company's advertising activities in the conditions of a market economy, forming skills for evaluating the effectiveness of advertising activities.