Монографії кафедри Е та ЕА

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Підвищення ефективності систем діагностування ізоляції вимірювальних трансформаторів струму
    (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Скрупська, Людмила Степанівна; Сахно, Олександр Анатолійович; Skrupskaya, Liudmyla S.; Sakhno, Oleksandr A.
    UK: На основі аналізу існуючих методів діагностування паперово-масляної ізоляції вимірювальних трансформаторів струму розроблена нейромережева модель діагностування цієї ізоляції. За допомогою кластеризації трендів діагностичних ознак розроблений метод визначення залишкового ресурсу внутрішньої ізоляції. Розроблені UML - моделі, що дозволяють програмно реалізувати запропоновані моделі діагностування і прогнозування стану основної ізоляції трансформаторів струму без прив'язки до конкретної мови програмування і без обмежень в апаратній платформі. EN: Based on the analysis of existing methods for diagnosing the paper-oil insulation of current measuring transformers, a neural network model for diagnosing this insulation has been developed. A method for determining the residual life of the internal insulation was developed by clustering the trends of diagnostic features. UML models have been developed that allow programmatic implementation of the proposed models for diagnosing and predicting the state of the main insulation of current transformers without being tied to a specific programming language and without restrictions in the hardware platform.