Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ПЗ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 635
 • Item
  Програмна реалізація системи захисту електронних листів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Біляк, Владислав Віталійович; Bilyak, Vladyslav
  UK: Об’єкт дослідження – процес програмної реалізації системи захисту електронних листів. Результати. Розроблено застосунок – систему захисту електронних листів. EN: The subject of the research is software tools for implementing an email protection system. Results. An application has been developed – an email protection system.
 • Item
  Програмне забезпечення для комунікації між користувачами
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Белименко, Дмитро Романович; Belenko, Dmutro R.
  UK: Об’єкт дослідження – процес передачі потокового аудіо/відео між користувачами. Результати. Розроблено програмне забезпечення для передачі потокового аудіо/відео між користувачами з можливістю швидкого та легкого встановлення на власний сервер за допомогою мови програмування JavaScript та її фреймворків Vue.js та Nest.js, що дозволяє забезпечити користувачам комунікувати між собою, а адміністраторам бачити статистику системи. EN: The object of study is the process of streaming audio/video transmission between users. Results. Software for streaming audio/video between users with the ability to quickly and easily install on your own server using the JavaScript programming language and its frameworks Vue.js and Nest.js has been developed, which allows users to communicate with each other and administrators to see system statistics.
 • Item
  Програмне забезпечення для ідентифікації об’єктів Індустрії 4.0
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Шимборецька, Антоніна Олександрівна; Shymboretska, Antonina
  UK: Об’єкт дослідження – процес ідентифікації об’єктів. Результати: створено програмний Windows-застосунок для взаємодії з RFID-мітками на основі використання зчитувача радіочастотної ідентифікації FONKAN FM-505. EN: Object of study is process of objects’ identification. Results: the Windows software application is created which interacts with RFID tags based on the use of the FONKAN FM-505 RFID reader.
 • Item
  Програмна реалізація застосунку електронного ведення архіву документації
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Целіщев, Дмитро Олегович; Tselishchev, Dmytro
  UK: Об’єкт дослідження – процес програмної реалізації застосунку електронного ведення архіву документації. Результати. Розроблено мобільний застосунок – застосунок для електронного ведення архіву документації. EN: The object of research is the process of software implementation of an electronic documentation archive application. Results. A mobile Physical Activity Tracker app has been developed.
 • Item
  Розробка програмного застосунку «Автоматизований склад ліків»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Петунін, Олександр Володимирович; Petunin, Olexandr
  UK: Об’єкт дослідження – процес організації автоматизованого складу лікарських засобів. Результатом роботи став програмний продукт призначений для визначення маршруту механічної руки на складі ліків. EN: The object of research is the process of organizing the automated composition of medicines. The result of the work was a software product designed to determine the route of a mechanical arm in a drug warehouse.
 • Item
  Програмна реалізація вирішення задач маршрутизації з підбором та ваговими обмеженнями
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Нестеров, Геннадій Денисович; Nesterov, Hennadii
  UK: Об’єкт дослідження – процес організації транспортних перевезень. Результати. Розроблено програмне забезпечення до винайденого методу і доведено, що пропонований підхід забезпечує стійку збіжність процесу пошуку за прийнятну кількість кроків без штучного обмеження простору пошуку та використання додаткової експертної інформації про доцільність можливих рішень. EN: The object of study is the process of organizing transportation. Results. The software for the invented method was developed and it was proved that the proposed approach ensures stable convergence of the search process in an acceptable number of steps without artificially limiting the search space and using additional expert information about the feasibility of possible solutions.
 • Item
  Програмна реалізація застосунку менеджменту підприємств для реагування під час надзвичайних ситуацій
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Луценко, Владислав Олександрович; Lutsenko, Vladyslav
  UK: Об’єкт дослідження – процес програмної реалізації застосунку менеджменту підприємств для реагування під час надзвичайних ситуацій. Результати. Розроблено застосунок – менеджменту підприємств для реагування під час надзвичайних ситуацій. EN: The object of research is the process of software implementation of an enterprise management application for responding to emergency situations. Results. An enterprise management application for emergency response has been developed.
 • Item
  Розробка вебсайту для компресії зображень
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Жеведь, Діана Сергіївна; Zheved, Diana
  UK: Об’єкт дослідження – процес розробки програмного забезпечення для компресії зображень. Результати. Розроблено програмне забезпечення вебсайту для компресії зображень за допомогою мови програмування Javascript та фреймворку React. EN: The object of research is the process of developing software for image compression. Results. Developed website software for image compression using Javascript programming language and React framework.
 • Item
  Програмна реалізація системи виявлення мережевих атак на основі нечіткого виведення
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Дорошенко, Олександр Вадимович; Doroshenko, Oleksandr
  UK: Об’єкт дослідження – процес програмної реалізації системи виявлення мережевих атак на основі нечіткого виведення. Результати. Розроблено систему виявлення мережевих атак на основі нечіткого виведення. EN: The object of research is the process of software implementation of a network attack detection system based on fuzzy output. Results. A network attack detection system based on fuzzy output has been developed.
 • Item
  Розробка ігрового застосунку у жанрі пригоди з елементами RPG на платформі Unity
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Гришко, Ніка Сергіївна; Grishko, Nika
  UK: Об'єктом дослідження є процес розробки ігрових комп'ютерних додатків, що представляють собою програми, створені для розваг та відпочинку гравців у віртуальних світах. Результати. В ході виконання дипломної роботи бакалавра було проаналізовано та досліджено всі професії, які існують при розробці гри, процес розробки комп’ютерних ігор та створено власну комп’ютерну гру в жанрі пригоди з елементами RPG. EN: The object of the study is the process of developing gaming computer applications, which are programs created for the entertainment and recreation of players in virtual worlds. The results. In the course of completing the bachelor's thesis, all professions that exist in game development, the process of developing computer games were analyzed and researched, and an own computer game in the genre of adventure with RPG elements was created.
 • Item
  Програмна реалізація застосунку моніторингу та пошуку мобільних пристроїв
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Галчанський, Віталій Дмитрович; Galchanskyi, Vitaly
  UK: Об’єкт дослідження – процес програмної реалізації застосунку моніторингу та пошуку мобільних пристроїв. Результати. Розроблено застосунок – моніторингу та пошуку мобільних пристроїв. EN: The object of research is the process of software implementation of the mobile device monitoring and search application. Results. An application for monitoring and searching mobile devices has been developed.
 • Item
  Програмна реалізація інтернет-магазину з продажу послуг розробки логотипу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Батанова, Марія Сергіївна; Batanova, Mariia
  UK: Об'єкт дослідження – процеси електронної комерції. Результати. Розроблено програмне забезпечення для продажу послуг розробки логотипу. EN: The object of research is electronic commerce processes. Results. Developed software for selling logo design services.
 • Item
  Програмна реалізація застосунку для впорядкування домашньої фонотеки
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Бабанський, Ярослав Сергійович; Babansky , Yaroslav
  UK: Об’єкт дослідження – процес програмної реалізації застосунку для впорядкування домашньої фонотеки. Результати. Розроблено застосунок – впорядкування домашньої фонотеки. EN: The object of research is the process of software implementation of an application for organizing your home music library. Results. An application has been developed-organizing your home music library.
 • Item
  Вебзастосунок для управління задачами
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Штепа, Сергій Сергійович; Shtepa, Serhii
  UK: Об’єкт дослідження – процес управління задачами. Розроблено функціональний вебзастосунок, який забезпечить користувачам зручні інструменти для планування, організації та виконання задач, а також збереження нотаток. EN: Object of study is a process of managing tasks. A functional web application has been developed, which provides users with convenient tools for planning, organizing, and executing tasks, as well as for saving notes.
 • Item
  Програмне забезпечення надання керівництв з виготовлення речей власноруч
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Шолух, Артур Сергійович; Sholukh, Artur
  UK: Об’єкт роботи – процес виготовлення речей власноруч. За результатами роботи спроєктовано та розроблено програму, яка є вебзастосунком і дозволяє користувачам виконувати публікацію керівництв з виготовлення речей власноруч, іншим користувачам шукати такі керівництва, впорядковувати процес роботи з ними, надавати власні пропозиції змін до цих керівництв, які можуть бути корисними, підписуватися та спілкуватися з авторами керівництв для виготовлення речей власноруч. EN: The object of the work is the process of creating hand-made stuff. Based on the results of the work, a program was designed and developed, which is a web application and allows users to publish guidelines for creating hand-made stuff, allows other users to search for such guidelines, streamline the process of working with them, provide their own suggestions for changes to these guidelines that may be useful, subscribe and communicate with the authors of instructions for creating hand-made stuff.
 • Item
  Програмна реалізація інтернет-магазину для продажу музичних інструментів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Третьякова, Ангеліна Олександрівна; Tretiakova, Anhelina
  UK: Об’єкт дослідження – процес розробки програмного забезпечення для продажу товарів. Результати. Розроблено програмне забезпечення інтернет-магазину для продажу музичних інструментів за допомогою мови програмування PHP, що дозволяє забезпечити користувачам можливість купівлі музичних інструментів. EN: The object of research is the process of developing software for the sale of goods. Results. The software tools for online store for the sale of musical instruments based on the PHP programming language have been developed. The developed software allows users to purchase musical instruments.
 • Item
  Розробка програмного забезпечення для контролю температурного режиму зберігання харчових продуктів та лікарських засобів в холодильних установках
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Рогожкін, Ярослав Андрійович; Rohozhkin, Yaroslav
  UK: Об’єкт дослідження – процес моніторингу температури зберігання, термінів придатності харчових продуктів та ліків та їх розміщення в холодильниках. Результати. Створено програмний Windows-застосунок, який здійснює моніторинг температурних діапазонів при яких зберігаються продукти харчування та моніторинг термінів придатності продуктів харчування та ліків. EN: The object of research is the process of monitoring the storage temperature, shelf life of food and medicines and their placement in refrigerators. Results. A Windows application has been created that monitors the temperature ranges at which food is stored and monitors the shelf life of food and medicines.
 • Item
  Розробка програмного забезпечення системи з кодовим доступом
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Прищепа, Владислав Олексійович; Pryshchepa, Vladyslav
  UK: Об’єкт дослідження – підсистеми розумного будинку. Результати. Було розроблено систему замка з кодовим доступом з використанням мікроконтролера Arduino Uno. Система забезпечує введення та перевірку коду доступу, керування замком та індикацію стану системи, інформує користувача про стан системи за допомогою візуальних та звукових сигналів. EN: Object of study is a smart home subsystems. Results. A code access lock system was developed using the Arduino Uno microcontroller. The system provides code input and verification, lock control, and system status indication, informing the user about the system’s status through visual and audio signals.
 • Item
  Програмне забезпечення розпізнавання звукових образів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Попов, Олександр Сергійович; Popov, Oleksandr
  UK: Об’єкт дослідження – процес розробки програмного забезпечення для розпізнавання звукових образів. Результати. Розроблено програмне забезпечення для підтримки процесу розпізнавання звукових образів за допомогою мови програмування Python та середовища розробки PyCharm. EN: The object of research is the process of developing software for recognizing sound patterns. Results. The software tools to support the audio pattern recognition process using the Python programming language and the PyCharm development environment have been developed.
 • Item
  Вебсервіс для вирішення транспортних задач
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Печерський, Максим В’ячеславович; Pecherskyi, Maksym
  UK: Об’єкт дослідження – є процес розробки веб-застосунку, що буде реалізувати алгоритм розподілу вантажів, який допомагає зменшити витрати на транспортування вантажів з одного пункту до іншого. Результатом є розроблений сервіс для вирішення транспортних задач з використанням сучасних технологій та підходів до побудови архітектури застосунку. EN: The object of research is the process of developing a web application that will implement a cargo distribution algorithm that helps reduce the cost of transporting goods from one point to another. The result is a developed service for solving transport problems using modern technologies and approaches to building an application architecture.