275 «Транспортні технології»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті
  (Запорізький національний технічний університет, 2018-12-22) Експертна комісія з акредитаційної експертизи підготовки магістрів на кафедрі транспортних технологій; Expert commission on accreditation examination of masters training at the Department of Transport Technologies; Экспертная комиссия по аккредитационной экспертизе подготовки магистров на кафедре транспортных технологий
  UK: Висновок. У результаті проведеної експертизи експертна комісія встановила, що Запорізький національний технічний університет спроможний здійснювати підготовку за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти з ліцензованим обсягом 40 осіб. EN: Conclusion. As a result of the expert examination, the expert commission found that the Zaporizhzhya National Technical University was able to carry out training in the educational-professional program "Transport technologies (in railway transport)" in specialty 275 "Transport technologies (in railway transport)" of the field of knowledge 27 "Transport" of the second ( master's degree) level of higher education with a licensed volume of 40 persons. RU: Вывод. В результате проведенной экспертизы экспертная комиссия установила, что Запорожский национальный технический университет способен осуществлять подготовку по образовательно-профессиональной программе «Транспортные технологии (на железнодорожном транспорте)» по специальности 275 «Транспортные технологии (на железнодорожном транспорте)» отрасли знаний 27 «Транспорт» второго ( магистерского) уровня высшего образования с лицензированным объемом 40 человек.
 • Item
  Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті
  (Запорізький національний технічний університет, 2018-12-20) Експертна комісія з акредитаційної експертизи підготовки магістрів на кафедрі транспортних технологій; Expert commission on accreditation examination of masters training at the Department of Transport Technologies; Expert commission on accreditation examination of masters training at the Department of Transport Technologies
  UK: Висновок:У результаті проведеної експертизи експертна комісія встановила, що Запорізький національний технічний університет спроможний здійснювати підготовку за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти з ліцензованим обсягом 60 осіб. EN: Conclusion: As a result of the expert examination, the expert commission found that the Zaporizhzhya National Technical University was able to carry out training in the educational-professional program "Transport technologies (in motor transport)" in specialty 275 "Transport technologies (in motor transport)" of the field of knowledge 27 "Transport" of the second ( master's degree) level of higher education with a licensed volume of 60 people. RU: Вывод: В результате проведенной экспертизы экспертная комиссия установила, что Запорожский национальный технический университет способен осуществлять подготовку по образовательно-профессиональной программе «Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)» по специальности 275 «Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)» отрасли знаний 27 «Транспорт» второго ( магистерского) уровня высшего образования с лицензированным объемом 60 человек.