061 «Журналістика»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» у Запорізькому національному технічному університеті
    (Запорізький національний технічний університет, 2017-12-09) Експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» у Запорізькому національному технічному університеті; Экспертная комиссия по проведению аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программе «Журналистика» специальности 061 «Журналистика» в Запорожском национальном техническом университете; Expert Board on accreditation expertise of the educational and vocational program “Journalism” on specialty 061 “Journalism” at Zaporizhzhya National Technical University
    UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» Запорізького національного технічного університету за другим (магістерським) рівнем з ліцензованим обсягом 50 (п’ятдесят) осіб. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of materials submitted for accreditation and the results of the accreditation examination, the commission concludes that it is possible to accredit for the educational and vocational program “Journalism” on specialty 061 “Journalism” at Zaporizhzhya National Technical University for the second (master’s) level with a license number of 50 (fifty) persons RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации по образовательно-профессиональной программе «Журналистика» специальности 061 «Журналистика» Запорожского национального технического университета по второму (магистерскому) уровню с лицензионным объемом 50 (пятьдесят) человек.