Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» Запорізького національного технічного університету за другим (магістерським) рівнем з ліцензованим обсягом 50 (п’ятдесят) осіб. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of materials submitted for accreditation and the results of the accreditation examination, the commission concludes that it is possible to accredit for the educational and vocational program “Journalism” on specialty 061 “Journalism” at Zaporizhzhya National Technical University for the second (master’s) level with a license number of 50 (fifty) persons RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации по образовательно-профессиональной программе «Журналистика» специальности 061 «Журналистика» Запорожского национального технического университета по второму (магистерскому) уровню с лицензионным объемом 50 (пятьдесят) человек.

Description

Голова експертної комісії - завідувач кафедри журналістики Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка, доктор філологічних наук, професор Н.М. Поплавська. Член експертної комісії - завідувач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету, доктор філологічних наук, професор О.Г. Ткаченко

Keywords

експертний висновок, акредитація, журналістика, магістр, expert conclusion, accreditation, Journalism, master, экспертное заключение, аккредитация, журналистика, магистр

Citation