Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри О і О

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Обліково-аналітичне забезпечення формування тарифів на житлово-комунальні послуги
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Ширяєва, Т. В.; Shiryaeva, T. V.; Ширяева, Т. В.
  UK: У роботі досліджено процес формування обліково-аналітичного забезпечення побудови тарифів на житлово-комунальні послуги EN: The paper studies the process of formation of accounting and analytical support for building tariffs for housing and communal services RU: В работе исследован процесс формирования учетно-аналитического обеспечения построения тарифов на жилищно-коммунальные услуги
 • Item
  Облік і контроль операцій з продажу лікарських засобів у роздрібній торгівлі
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Шаров, О. А.; Sharov, O. А.; Шаров, А. А.
  UK: У роботі досліджено процес обліку і контролю операцій з продажу лікарських засобів у роздрібній торгівлі EN: The paper examines the process of accounting and control of sales of medicinal products in retail trade RU: В работе исследован процесс учета и контроля операций по продаже лекарственных средств в розничной торговле
 • Item
  Облік та контроль руху товарів на підприємствах оптової торгівлі
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Скиданенко, А. І.; Skidanenko, A. I.; Скиданенко, А. И.
  UK: У роботі досліджено процес обліку і контролю руху товарів на підприємствах оптової торгівлі EN: The paper examines the process of accounting and control of the movement of goods at wholesale trade enterprises RU: В работе исследован процесс учета и контроля движения товаров на предприятиях оптовой торговли
 • Item
  Обліково-інформаційне забезпечення процесу управління запасами підприємства
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Остапенко, О. О.; Ostapenko, O. O.; Остапенко, А. О.
  UK: У роботі досліджено процес формування обліково-інформаційного забезпечення управління запасами підприємства EN: The paper studies the process of formation of accounting and information support for inventory management of the enterprise RU: В работе исследован процесс формирования учетно-информационного обеспечения управления запасами предприятия
 • Item
  Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління лотерейною діяльністю
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Гвінджилія, К. А.; Gvindzhiliya, K. A.; Гвинджилия, К. А.
  UK: У роботі досліджено процес формування обліково-аналітичного забезпечення процесу управління лотерейною діяльністю EN: In the work the process of formation of accounting and analytical support for the process of managing lottery activity is investigated RU: В работе исследован процесс формирования учетно-аналитического обеспечения процесса управления лотерейной деятельностью
 • Item
  Облік витрат та калькулювання собівартості інтелектуальної продук-ції підприємства
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Артюх, С. О.; Artyukh, S. O.; Артюх, С. А.
  UK: У роботі досліджено процес обліку витрат та калькулювання собівартості продукції підприємств ІТ-індустрії EN: In this paper, the process of cost accounting and costing of IT companies' products is investigated RU: В работе исследован процесс учета затрат и калькулирования себестоимости продукции предприятий ИТ-индустрии