Підручники, навчальні посібники кафедри КМХ та Т

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Material Science and Technology of Structural Materials. Laboratory Works
  (Запорізький національний технічний університет, 2008) Волчок, Іван Петрович; Volchok, Ivan P.; Волчок, Иван Петрович; Бєліков, Сергій Борисович; Belikov, Serhii B.; Беликов, Сергей Борисович; Гажа, Володимир Володимирович; Gazha, Volodymyr V.; Гажа, Владимир Владимирович
  UK: Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів. Лабораторні роботи EN: Material Science and Technology of Structural Materials. Laboratory Works RU: Материаловедение и технология конструкционных материалов. Лабораторные работы
 • Item
  Material Science and Technology of Structural Materials: the textbook
  (Запорізький національний технічний університет, 2008) Волчок, Іван Петрович; Volchok, Ivan P.; Волчок, Иван Петрович; Бєліков, Сергій Борисович; Belikov, Serhii B.; Беликов, Сергей Борисович; Гажа, Володимир Володимирович; Gazha, Volodymyr V.; Гажа, Владимир Владимирович
  UK: Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів: підручник EN: Material Science and Technology of Structural Materials: the textbook RU: Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник
 • Item
  Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин
  (Просвіта, 2013) Плескач, Володимир Михайлович; Плескач, Владимир Михайлович; Pleskach, Volodymyr M.; Акімов, Іван Васильович; Акимов, Иван Васильевич; Akimov, Ivan V.; Мітяєв, Олександр Анатолійович; Митяев, Александр Анатольевич; Mityayev, Olexandr A.
  UK: У підручнику розглянуті методи виробництва заготовок способами лиття, оброблення тиском, зварювання, порошкової металургії; їхні можливості та області застосування. Описано обладнання, яке при цьому використовується. Приділено увагу проектуванню заготовок з урахуванням як можливостей заготівельного виробництва, так і вимог наступного оброблення заготовок різанням. Також розглядаються способи техніко-економічного обґрунтування рішень під час вибору оптимального методу виробництва заготовок деталей машин. EN: The book describes methods for the production of billets by casting methods, forming, welding, powder metallurgy; their capabilities and areas of application. The equipment is described that is used. Attention is paid to the design of billets, taking into account both possibilities billets production and the requirements of the next cutting of billets. Also discusses how a feasibility study decisions when choosing the optimal method of production of billets of machine parts. RU: В учебнике рассмотрены методы производства заготовок способами литья, обработки давлением, сварки, порошковой металлургии; их возможности и области применения. Описано оборудование, которое при этом используется. Уделено внимание проектированию заготовок с учётом как возможностей заготовительного производства, так и требований последующей обработки заготовок резанием. Также рассматриваются способы технико-экономического обоснования решений при выборе оптимального метода производства заготовок деталей машин.