Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФКОНВС

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Робоча програма навчальної дисципліни «Здоров’язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кокарева, Світлана Миколаївна; Kokareva, Svitlana M.
  UK: Представлено загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої освіти відповідно до кваліфікації, зміст, обсяги, послідовність, організаційні форми вивчення навчальної дисципліни «Здоров’язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку», форми і засоби поточного та підсумкового контролю знань. EN: The general and professional competencies that an applicant for higher education must master in accordance with the qualifications, content, volumes, sequence, organizational forms of studying the academic discipline "Health-preserving technologies and cooperation in functional development", forms and means of current and final control of knowledge are presented
 • Item
  Методичні рекомендації до практичного розділу дисципліни «Фізичне виховання» Розвиток фізичних якостей для студентів всіх спеціальностей усіх форм навчання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Напалкова, Тетяна Вадимівна; Napalkova, Tetiana V.; Чередниченко, Інна Анатоліївна; Луценко, Сергій Георгійович; Lutsenko, Serhii G.; Брухно, Едуард Леонідович; Brukhno, Eduard L.
  UK: Наведені методичні рекомендації до організації самостійної практичної роботи до розділу дисципліни «Фізичне виховання» Розвиток фізичних якостей для студентів всіх спеціальностей усіх форм навчання EN: These methodological recommendations for the organization of independent practical work in the educational discipline "Physical education" Development of physical qualities for students of all specialties and all forms of education
 • Item
  Методичні рекомендації до практичного розділу з дисципліни «Фізичне виховання. Настільний теніс» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Луценко, Сергій Георгійович; Lutsenko, Serhii H.; Мілкина, Олена Володимирівна; Milkina, Olena V.; Мотуз, Сергій Олександрович; Motuz, Sergiy O.; Напалкова, Тетяна Вадимівна; Napalkova, Tetyana V.
 • Item
  Конспект лекції з дисципліни «Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах» для студентів кафедри фізичного виховання, олімпійських та неолімпійських видів спорту за напрямком підготовки: 7.01020201 «Спорт (за видами)»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Ремешевський, Олександр Володимирович; Remeshevsky, Olexander V.; Журавльов, Юрій Геннадійович; Zhuravlyov, Yuriy G.
  UK: Конспект лекції містить лекційний матеріал "Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах" згідно з навчальною програмою для кафедри фізичного виховання, олімпійських та неолімпійських видів спорту, питання для самоперевірки та контролю знань, повний перелік рекомендованої літератури. EN: The syllabus of the lecture contains lecture material "Weightlifting in higher education" in accordance with the curriculum for the Department of Physical Education, Olympic and non-Olympic sports, questions for self-examination and control of knowledge, a complete list of recommended reading.
 • Item
  Робоча програма навчальної дисципліни «Здоров’язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кубатко, Аліна Іванівна; Kubatko, Alina I.
  UK: Представлено загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої освіти відповідно до кваліфікації, зміст, обсяги, послідовність, організаційні форми вивчення навчальної дисципліни «Здоров’язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку», форми і засоби поточного та підсумкового контролю знань. EN: The general and professional competencies that an applicant for higher education must master in accordance with the qualifications, content, volumes, sequence, organizational forms of studying the academic discipline "Health-preserving technologies and cooperation in functional development", forms and means of current and final control of knowledge are presented
 • Item
  Конспект лекцій з дисципліни «Рухливі та рекреаційні ігри» для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» усіх форм навчання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Терьохіна, Ольга Леонідівна; Terokhina, Olga L.; Кокарева, Світлана Миколаївна; Kokareva, Svitlana M.
  UK: Конспект лекцій складено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітньої програми «Фітнес та рекреація» усіх форм навчання для ознайомлення та вивчення методики проведення рекреаційних та рухливих ігор. EN: A summary of the lectures was prepared for students of the specialty 017 «Physical culture and sports» of the educational program «Fitness and recreation» of all forms of education for familiarization and study of the methodology of conducting recreational and moving games.
 • Item
  Силабус навчальної дисципліни «Фізичне виховання»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Кубатко, Аліна Іванівна; Kubatko, Alina I.
  UK: Представлено загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої освіти відповідно до кваліфікації, зміст, обсяги, послідовність, організаційні форми вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання», форми і засоби поточного та підсумкового контролю знань. EN: The general and professional competencies that an applicant for higher education must master in accordance with the qualifications, content, volumes, sequence, organizational forms of studying the academic discipline "Physical Education", forms and means of current and final control of knowledge are presented
 • Item
  Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Кубатко, Аліна Іванівна; Kubatko, Alina I.
  UK: Представлено загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої освіти відповідно до кваліфікації, зміст, обсяги, послідовність, організаційні форми вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання», форми і засоби поточного та підсумкового контролю знань. EN: The general and professional competencies that an applicant for higher education must master in accordance with the qualifications, content, volumes, sequence, organizational forms of studying the academic discipline "Physical Education", forms and means of current and final control of knowledge are presented
 • Item
  Силабус навчальної дисципліни «Фізична культура»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Кубатко, Аліна Іванівна; Kubatko, Alina I.
  UK: Представлено загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої освіти відповідно до кваліфікації, зміст, обсяги, послідовність, організаційні форми вивчення навчальної дисципліни «Фізична культура», форми і засоби поточного та підсумкового контролю знань. EN: The general and professional competencies that an applicant for higher education must master in accordance with the qualifications, content, volumes, sequence, organizational forms of studying the academic discipline "Physical Education", forms and means of current and final control of knowledge are presented
 • Item
  Робоча програма навчальної дисципліни «Фізична культура»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Кубатко, Аліна Іванівна; Kubatko, Alina I.
  UK: Представлено загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої освіти відповідно до кваліфікації, зміст, обсяги, послідовність, організаційні форми вивчення навчальної дисципліни «Фізична культура», форми і засоби поточного та підсумкового контролю знань. EN: The general and professional competencies that an applicant for higher education must master in accordance with the qualifications, content, volumes, sequence, organizational forms of studying the academic discipline "Physical Education", forms and means of current and final control of knowledge are presented
 • Item
  Робоча програма навчальної дисципліни «Здоров’язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Кубатко, Аліна Іванівна; Kubatko, Alina I.
  UK: Представлено загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої освіти відповідно до кваліфікації, зміст, обсяги, послідовність, організаційні форми вивчення навчальної дисципліни «Здоров’язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку», форми і засоби поточного та підсумкового контролю знань. EN: The general and professional competencies that an applicant for higher education must master in accordance with the qualifications, content, volumes, sequence, organizational forms of studying the academic discipline "Health-preserving technologies and cooperation in functional development", forms and means of current and final control of knowledge are presented
 • Item
  Силабус навчальної дисципліни «Здоров’язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Кубатко, Аліна Іванівна; Kubatko, Alina I.
  UK: Представлено загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої освіти відповідно до кваліфікації, зміст, обсяги, послідовність, організаційні форми вивчення навчальної дисципліни «Здоров’язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку», форми і засоби поточного та підсумкового контролю знань. EN: The general and professional competencies that an applicant for higher education must master in accordance with the qualifications, content, volumes, sequence, organizational forms of studying the academic discipline "Health-preserving technologies and cooperation in functional development", forms and means of current and final control of knowledge are presented
 • Item
  Силабус навчальної дисципліни «Фізичне виховання»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Терьохіна, Ольга Леонидівна; Terуohina, Olga L.
  UK: Представлено загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої освіти відповідно до кваліфікації, зміст, обсяги, послідовність, організаційні форми вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання», форми і засоби поточного та підсумкового контролю знань. EN: The general and professional competencies that an applicant for higher education must master in accordance with the qualifications, content, volumes, sequence, organizational forms of studying the academic discipline "Physical Education", forms and means of current and final control of knowledge are presented
 • Item
  Робоча програма навчальної дисципліни «Здоров’язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Терьохіна, Ольга Леонидівна; Terуohina, Olga L.
  UK: Представлено загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої освіти відповідно до кваліфікації, зміст, обсяги, послідовність, організаційні форми вивчення навчальної дисципліни «Здоров’язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку», форми і засоби поточного та підсумкового контролю знань. EN: The general and professional competencies that an applicant for higher education must master in accordance with the qualifications, content, volumes, sequence, organizational forms of studying the academic discipline "Health-preserving technologies and cooperation in functional development", forms and means of current and final control of knowledge are presented
 • Item
  Силабус навчальної дисципліни "Фізичне виховання" для бакалаврів, спеціальність 073 "Менеджмент", освітня програма "Менеджмент в будівництві"
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кубатко, Аліна Іванівна; Kubatko, Alina I.; Кубатко, Алина Ивановна
 • Item
  Робоча програма навчальної дисципліни "Фізичне виховання" для бакалаврів, спеціальність 073 "Менеджмент", освітня програма "Менеджмент в будівництві"
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кубатко, Аліна Іванівна; Kubatko, Alina I.; Кубатко, Алина Ивановна
 • Item
  Силабус навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для студентів спеціальності «281 Публічне управління та адміністрування», освітня програма (спеціалізації): «Регіональне управління» другий семестр навчання.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кубатко, Аліна Іванівна; Kubatko, Alina I.; Кубатко, Алина Ивановна
  UK: Формування у здобувачів вищої освіти світогляду і культури особистості, що володіє громадянською позицією, моральними якостями, почуттям відповідальності, самостійністю в прийнятті рішень, ініціативою, толерантністю, здатністю успішної соціалізації в суспільстві, здатністю використовувати різноманітні форми фізичної культури і спорту в повсякденному житті для збереження і зміцнення свого здоров’я і здоров’я своїх близьких, сім’ї та трудового колективу для якісного життя і ефективної професійної діяльності. EN: Formation of higher education in the worldview and culture of the individual with a civic position, moral qualities, sense of responsibility, independence in decision-making, initiative, tolerance, the ability to successfully socialize in society, the ability to use various forms of physical culture and sports in everyday life to preserve and strengthening their health and the health of their loved ones, family and work team for a quality life and effective professional activity. RU: Формирование у соискателей высшего образования мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской позицией, моральными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать различные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепление своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности.
 • Item
  Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для студентів спеціальності «281 Публічне управління та адміністрування», освітня програма (спеціалізації): «Регіональне управління» другий семестр навчання.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кубатко, Аліна Іванівна; Kubatko, Alina I.; Кубатко, Алина Ивановна
  UK: Формування у здобувачів вищої освіти світогляду і культури особистості, що володіє громадянською позицією, моральними якостями, почуттям відповідальності, самостійністю в прийнятті рішень, ініціативою, толерантністю, здатністю успішної соціалізації в суспільстві, здатністю використовувати різноманітні форми фізичної культури і спорту в повсякденному житті для збереження і зміцнення свого здоров’я і здоров’я своїх близьких, сім’ї та трудового колективу для якісного життя і ефективної професійної діяльності. EN: Formation of higher education in the worldview and culture of the individual with a civic position, moral qualities, sense of responsibility, independence in decision-making, initiative, tolerance, the ability to successfully socialize in society, the ability to use various forms of physical culture and sports in everyday life to preserve and strengthening their health and the health of their loved ones, family and work team for a quality life and effective professional activity. RU: Формирование у соискателей высшего образования мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской позицией, моральными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать различные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепление своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности.
 • Item
  Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для студентів спеціальності «281 Публічне управління та адміністрування», освітня програма (спеціалізації): «Регіональне управління» перший семестр навчання.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кубатко, Аліна Іванівна; Kubatko, Alina I.; Кубатко, Алина Ивановна
  UK: Формування у здобувачів вищої освіти світогляду і культури особистості, що володіє громадянською позицією, моральними якостями, почуттям відповідальності, самостійністю в прийнятті рішень, ініціативою, толерантністю, здатністю успішної соціалізації в суспільстві, здатністю використовувати різноманітні форми фізичної культури і спорту в повсякденному житті для збереження і зміцнення свого здоров’я і здоров’я своїх близьких, сім’ї та трудового колективу для якісного життя і ефективної професійної діяльності. EN: Formation of higher education in the worldview and culture of the individual with a civic position, moral qualities, sense of responsibility, independence in decision-making, initiative, tolerance, the ability to successfully socialize in society, the ability to use various forms of physical culture and sports in everyday life to preserve and strengthening their health and the health of their loved ones, family and work team for a quality life and effective professional activity. RU: Формирование у соискателей высшего образования мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской позицией, моральными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать различные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепление своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности.
 • Item
  Силабус навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для студентів спеціальності «073 Менеджмент», освітня програма (спеціалізації): «Управління та адміністрування».
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Терьохіна, Ольга Леонидівна; Terуohina, Olga L.; Терехина, Ольга Леонидовна
  UK: Формування у здобувачів вищої освіти світогляду і культури особистості, що володіє громадянською позицією, моральними якостями, почуттям відповідальності, самостійністю в прийнятті рішень, ініціативою, толерантністю, здатністю успішної соціалізації в суспільстві, здатністю використовувати різноманітні форми фізичної культури і спорту в повсякденному житті для збереження і зміцнення свого здоров’я і здоров’я своїх близьких, сім’ї та трудового колективу для якісного життя і ефективної професійної діяльності. EN: Formation of higher education in the worldview and culture of the individual with a civic position, moral qualities, sense of responsibility, independence in decision-making, initiative, tolerance, the ability to successfully socialize in society, the ability to use various forms of physical culture and sports in everyday life to preserve and strengthening their health and the health of their loved ones, family and work team for a quality life and effective professional activity. RU: Формирование у соискателей высшего образования мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской позицией, моральными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать различные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепление своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности.