Про деякі наближення функцій на дійсній осі в просторах сумовних функцій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Встановлено апроксимативні властивості інтерполяційних поліномів Лагранжа, рядів Фур’є на дійсній осі, побудованих за спеціальною системою функцій. Оцінки проводяться за нормами просторів C,L_p,p>1. EN: The approximative properties of interpolational Lagrange polynomials, Fourier series of functions on the real axis is stated. The estimations are conducted for norms of C,L_p,p>1 spaces.

Description

Сніжко, Н.В. Про деякі наближення функцій на дійсній осі в просторах сумовних функцій [Електронний ресурс] / Н.В.Сніжко // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2022. – С. 228 – 231. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.

Keywords

банахів простір, норма, інтерполяційний поліном, ряд Фур’є, Banach space, norm, interpolational polynomial, Fourier series

Citation