Зносостійкий чавун з підвищеною корозійною стійкістю в середовищі, що містить хлор з pH 2,5-3,0

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Укрпатент

Abstract

UK: Винахід належить до чорної металургії і стосується залізовуглецевого сплаву для виробництва виливків зносостійких деталей. Сплав містить, мас. %: вуглець 1,7-2,1, хром 22,0-24,5, марганець 1,1-2,0, кремній 0,8-1,3, нікель 1,1-1,5, залізо та домішки решта. Технічний результат: забезпечення зносостійкості та підвищення корозійної стійкості в середовищі, що містить хлор з pH 2,5-3,0.кості в середовищі, що містить хлор з pH 2,5-3,0. EN: The invention belongs to ferrous metallurgy and concerns an iron-carbon alloy for the production of castings of wear-resistant parts. The alloy contains, wt. %: carbon 1.7-2.1, chromium 22.0-24.5, manganese 1.1-2.0, silicon 0.8-1.3, nickel 1.1-1.5, iron and impurities rest. Technical result: ensuring wear resistance and increasing corrosion resistance in an environment containing chlorine with a pH of 2.5-3.0.

Description

Пат. 119284 Україна, МПК C22C 37/08 (2006.01), C22C 37/10 (2006.01), C22C 38/56 (2006.01), C22C 38/36 (2006.01). Зносостійкий чавун з підвищеною корозійною стійкістю в середовищі, що містить хлор з pH 2,5-3,0 / В.В. Нетребко (Україна) ; Заявник і патентовласник Запорізький національний технічний університет. - № a201710353; заявл. 27.10.2017; опубл. 27.05.2019, Бюл. № 10

Keywords

Cast iron, Corrosion, Wear resistance, Чавун, Корозія, Зносостійкість

Citation