Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів галузі знань “Механічна інженерія” заочної форми навчання, частина І

Анотація

UK: Наведені методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни "Опір матеріалів", частина 1. EN: Methodical reference for seminar planning with self-checking and tests section on " Strength of Materials " for correspondence department students, Part 1. RU: Приведены методические рекомендации для выполнения контрольных работ для студентов заочного отделения по дисциплине "Сопротивление материалов", часть 1.

Опис

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів галузі знань “Механічна інженерія” заочної форми навчання. Частина І / уклад.: В.Г. Шевченко, С.Л. Рягін, О.Г. Попович, О.С. Омельченко, Г.Д. Фурсіна, А.А. Скребцов. − Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2019. – 40 с.

Ключові слова

Опір матеріалів, навантаження, сортамент, епюри, міцність, жорсткість, Strength of Materials, load, assortment, diagrams, strength, rigidity, Сопротивление материалов, нагрузка, сортамент, эпюры, прочность, жесткость

Бібліографічний опис