Розрахунок котельної установки Е-25-14 ГМ з установкою чавунного водяного економайзера

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Парова котельна установка – це складний об’єкт, що вміщує в себе різноманітні поверхні нагрівання з використанням всіх можливих видів теплообміну. Поверхні нагрівання можна компонувати в різних варіантах,наприклад використовувати не сталевий,а чавунний матеріал. Така заміна для водяного економайзера можлива лише у випадку не киплячого процесу нагрівання поживної води, тому потрібно перераховувати всю котельну установку і вирішувати, чи можлива ця заміна .В проєкті проведено розрахунки палива та розрахунки всіх поверхонь нагрівання котельної установки. В результаті цих розрахунків визначено температури та ентальпії теплоносіїв по поверхнях нагрівання; кількості теплоти, що знайдені за балансом, та теплоти, що сприйнята поверхнями нагрівання. В результаті розрахунків підтверджена можливість використання в котельній установці Е-25-14 ГМ чавунного водяного економайзера EN: A steam boiler plant is a complex object that contains various heating surfaces using all possible types of heat exchange. Heating surfaces can be arranged in different ways, for example, use cast iron material instead of steel. Such a replacement for the water economizer is possible only in the case of a non-boiling process of heating the feed water, so it is necessary to recalculate the entire boiler installation and decide whether this replacement is possible. In the project, fuel calculations and calculations of all heating surfaces of the boiler installation were carried out. As a result of these calculations, temperatures and enthalpies of coolants on the heating surfaces were determined; the amount of heat found by the balance and the heat absorbed by the heating surfaces. As a result of the calculations, the possibility of using a cast iron water economizer in the E-25-14 ГМ boiler installation was confirmed.

Description

Пендак А.М. Розрахунок котельної установки Е-25-14 ГМ з установкою чавунного водяного економайзера: дипломний проєкт бакалавра, спеціальність 144 «Теплоенергетика» / А.М. Пендак – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. - 74 c.

Keywords

boiler installation, water economizer, cast iron, heat transfer, котельна установка, водяний економайзер, чавунний, теплопередача

Citation