Розрахунок трьохкорпусноi випарарної установки з природньою циркуляцією розчину для концентрування 2 кг/с водного розчину КОН з початковою концентрацією 10%

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: uk Мета роботи - розрахунок прямоточної трьохкорпусної випарної установки з природньою циркуляцією. Випарюванням називається процес концентрування розчинів нелетких речовин при кипінні і частковому видаленні рідкого розчинника у вигляді пари. При цьому, розчинна нелетка речовина залишається в випарному апараті в концентрованому вигляді. Нагрівання розчину, який випарюється, відбувається шляхом передачі теплоти через роздільну стінку, яка відокремлює теплоносій від розчину. Результатами розрахунків є визначення витрати води, що випарюється; концентрацій розчину, що випарюється; температур кипіння розчинів; теплових навантажень; визначення коефіцієнтів теплопередачі; розподілу корисній різниці температур. EN: The purpose of the work is the calculation of a direct-flow three-body evaporation plant with natural circulation. Evaporation is the process of concentration of solutions of non-volatile substances during boiling and partial removal of liquid solvent in the form of steam. At the same time, the soluble non-volatile substance remains in the evaporator in a concentrated form. The heating of the evaporating solution occurs by heat transfer through the partition wall that separates the coolant from the solution. The results of the calculations are the determination of the flow of evaporated water; concentrations of the evaporating solution; boiling points of solutions; heat loads; determination of heat transfer coefficients; distribution of the useful temperature difference.

Description

Баранова А.В Розрахунок трьохкорпусноi випарарної установки з природньою циркуляцією розчину для концентрування 2 кг/с водного розчину КОН з початковою концентрацією 10%: дипломний проєкт бакалавра, спеціальність 144 «Теплоенергетика» / А.В. Баранова – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. - 60 c.

Keywords

barometric condenser, solution, evaporation, circulation pipes, бараметричний конденсатор, розчин, випарювання, циркуляційні труби

Citation