Функції і компетенції тьютора в процесі дистанційного навчання в вищих фізкультурних навчальних закладах

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського"

Abstract

UK: У статті проаналізовано функції та компетенції тьютора, визначено, що система електронного навчання студентів фізкультурного профілю потребує більшої компетенції, ніж система традиційної освіти. RU: В статье проанализированы функции и компетенции тьютора, определено, что система электронного обучения студентов физкультурного профиля требует большей компетенции, чем система традиционного образования.

Description

Чухланцева Н.В. Функції і компетенції тьютора в процесі дистанційного навчання у вищих фізкультурних навчальних закладах // Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини : матеріали І міжнар. інтернет-конференції присвяченої 70- річчю факультету фізичного виховання, м. Одеса, 11-12 жовтня 2017 р. — Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. — – С. 211-214

Keywords

student-athletes, distance Learning, learning process, студенти-спортсмени, дистанційне навчання, навчальний процес, студенты-спортсмены, дистанционное обучение, учебный процесс

Citation