Метрологічне забезпечення контролю якості продукції

Abstract

UK: Викладені наукові основи метрологічного забезпечення теорії контролю якості продукції. Розглянуті метрологічні аспекти забезпечення якості роботи пристроїв і систем, комп’ютерні технології статистичної обробки результатів контролю і питання метрологічної експертизи технічної документації. Матеріал, що викладається, ілюстрований прикладами з практики. Книга буде корисною фахівцям у практичній роботі метрологічного забезпечення контролю якості промислової продукції. EN: The scientific principles of metrological support of the theory of quality control of products are stated. Considered metrological aspects of the quality of the devices and systems, computer technology statistical analysis of the findings and issues metrological expertise of technical documentation. The material presented, illustrated by examples from practice. The book will be useful to specialists in the practical work of metrological support of quality control of industrial products. RU: Изложены научные основы метрологического обеспечения теории контроля качества продукции. Рассмотрены метрологические аспекты обеспечения качества работы устройств и систем, компьютерные технологии статистической обработки результатов контроля и вопросы метрологической экспертизы технической документации. Излагаемый материал, иллюстрированный примерами из практики. Книга будет полезна специалистам в практической работе метрологического обеспечения контроля качества промышленной продукции.

Description

Метрологічне забезпечення контролю якості продукції : монографія / В. У. Ігнаткін, Ю. М. Туз, К. М. Левківський, О. В. Томашевський : за ред. Ігнаткін В. У. – Запоріжжя : Запорізький національний технічний університет, – 2017. – 202 с.

Keywords

контроль якості продукції, метрологічне обслуговування, засоби вимірювальної техніки,, метрологічна надійність, quality control, metrology services, measuring instruments, metrological reliability, контроль качества продукции, метрологическое обслуживание, средства измерительной техники, метрологическая надежность

Citation