Монографії кафедри ІБ та Н

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Метрологічне забезпечення контролю якості продукції
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Ігнаткін, Валерій Устинович; Yhnatkyn, Valery. U.; Ігнаткин, Валерий Устинович; Туз, Юліан Михайлович; Tuz, Julian M.; Туз, Юлиан Михайлович; Левківський, Казимир Михайлович; Levkovskyi, Casimir М.; Левковский, Казимир Михайлович; Томашевський, Олександр Володимирович; Tomashevskyi, Oleksandr V.; Томашевский, Александр Владимирович
  UK: Викладені наукові основи метрологічного забезпечення теорії контролю якості продукції. Розглянуті метрологічні аспекти забезпечення якості роботи пристроїв і систем, комп’ютерні технології статистичної обробки результатів контролю і питання метрологічної експертизи технічної документації. Матеріал, що викладається, ілюстрований прикладами з практики. Книга буде корисною фахівцям у практичній роботі метрологічного забезпечення контролю якості промислової продукції. EN: The scientific principles of metrological support of the theory of quality control of products are stated. Considered metrological aspects of the quality of the devices and systems, computer technology statistical analysis of the findings and issues metrological expertise of technical documentation. The material presented, illustrated by examples from practice. The book will be useful to specialists in the practical work of metrological support of quality control of industrial products. RU: Изложены научные основы метрологического обеспечения теории контроля качества продукции. Рассмотрены метрологические аспекты обеспечения качества работы устройств и систем, компьютерные технологии статистической обработки результатов контроля и вопросы метрологической экспертизы технической документации. Излагаемый материал, иллюстрированный примерами из практики. Книга будет полезна специалистам в практической работе метрологического обеспечения контроля качества промышленной продукции.
 • Документ
  Введение в физику ультрадисперсных сред
  (Академпериодика, 2006) Шпак, Анатолій Петрович; Шпак, Анатолий Петрович; Shpak, Anatoliy P.; Погосов, Валентин Вальтерович; Pogosov, Valentin V.; Куницький, Юрій Анатолійович; Куницкий, Юрий Анатольевич; Kunitsky, Yuriy A.
  UK: Ціллю монографії є висвітлення загальних тенденцій і напрямів у фізиці ультрадисперсних середовищ. RU: Целью монографии является освещение основных тенденций, направлений в физике ультрадисперсных сред. EN: The aim of this monography is to highlight the major trends, directions in physics of ultradispersed media.
 • Документ
  Елементи фізики поверхні, нано- структур і технологій
  (Запорізький національний технічний університет, 2010) Погосов, Валентин Вальтерович; Pogosov, Valentin V.; Куницький, Юрій Анатолійович; Куницкий, Юрий Анатольевич; Kunitsky, Yuriy A.; Бабіч, Андрій Вікторович; Бабич, Андрей Викторович; Babich, Andriy V.
  UK: Дано огляд сучасного стану нанотехнологій RU: Целью монографии является освещение основных тенденций, направлений в нанофизике и нанотехнологиях EN: The aim of this training manual is to highlight the major trends, directions in nanphysics and nanotechnologies.