Основні проблеми інтеграції фізичної культури у закладах вищої освіти

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Викладено теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка змісту духовних і моральних цінностей. Розглянуто форми і методи їхнього виховання у студентів. Представлено методики фізичного виховання студентів з урахуванням індивідуального і творчого підходу. Успішність діяльності визначається за допомогою моніторингу за індикатором спрямованості вищої освіти. EN: The theoretical justification and experimental check of the contents spiritual and moral values is worded. Forms and methods of their education at students are construed. Procedures of physical training of students with allowance for the individual and creative approach are presented. Success of activity is defined with the help of monitoring on the indicator of a directedness of higher education.

Description

Кошура А. В. Основні проблеми інтеграції фізичної культури у закладах вищої освіти. Фізична культура і спорт: традиції, досвід, інновації : Матеріали II Всеукр. науково-практ. конф., м. Запоріжжя, 14 березня 2024 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2024. – С. 36–39.

Keywords

recovery, integration, potential, sport, оздоровлення, інтеграція, потенціал, спорт

Citation