Теоретична механіка в рішеннях задач із збірника І. В. Мещерського. Частина ІІ. Кінематика

No Thumbnail Available

Date

2024

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Мета посібника – навчити користувача самостійно вирішувати основні типи задач з теоретичної механіки. Даний посібник може бути корисним не тільки для здобувачів освіти та викладачів, але й для інженерів-конструкторів, тому що рішення багатьох задач є прикладами реальних інженерних розрахунків. В другому томі «Кінематика» розглядається наступні розділи: рух точки; поступальний рух і обертання твердого тіла навколо нерухомої осі; плоский рух тіла; складний рух точки і твердого тіла; планетарні і диференціальні механізми; сферичний рух. Всього в томі наведено рішення 120 задач. EN: The purpose of the manual is to teach the user to independently solve the main types of problems in theoretical mechanics. This manual can be useful not only for students and teachers, but also for structural engineers, because the solutions of many problems are examples of real engineering calculations. In the second volume "Kinematics" the following sections are considered: motion of a point; translational movement and rotation of a solid body around a fixed axis; flat body movement; complex motion of a point and a solid body; planetary and differential mechanisms; spherical motion. In total, solutions to 120 problems are given in the volume.

Description

Штанько П. К., Омельченко О. С. Теоретична механіка в рішеннях задач із збірника І. В. Мещерського. Частина ІІ. Кінематика: навчальний посібник / скл. П. К. Штанько, О. С. Омельченко; за ред. П. К. Штанька. — Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2024. — 264 с.

Keywords

теоретична механіка, рішення задач, кінематика, theoretical mechanics, decision of tasks, kinematics

Citation