Особливості організації та виконання ранкової гігієнічної гімнастики дітей молодшого шкільного віку

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Ранкова гігієнічна гімнастика повинна займати одне з провідних місць у системі заходів спрямованих на зміцнення здоров’я, прищеплення життєво необхідних навичок і вмінь, стати одним з основних засобів формування основ фізичної культури молодшого школяра. Виконання дітьми ранкової гігієнічної гімнастики (РГГ) має велике значення для їх гармонійного фізичного і духовного розвитку. EN: Morning hygienic gymnastics should occupy one of the leading places in the system of activities aimed at strengthening health, instilling life-necessary skills and abilities, becoming one of the main means of forming the foundations of physical culture of a junior high school student. Children's performance of morning hygienic gymnastics (MHG) is of great importance for their harmonious physical and spiritual development.

Description

Захарова О. М., Сметанін С.В. Особливості організації та виконання ранкової гігієнічної гімнастики дітей молодшого шкільного віку. Фізична культура і спорт: традиції, досвід, інновації : Матеріали II Всеукр. науково-практ. конф., м. Запоріжжя, 14 березня 2024 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2024. – С. 24–29.

Keywords

morning hygienic gymnastics, health, children of primary school age, motor activity, ранкова гігієнічна гімнастика, здоров’я, діти молодшого шкільного віку, рухова активність

Citation