Спосіб контролю стану поверхні при попутному фрезеруванні в умовах автоколивань

Abstract

UK: Спосіб контролю стану поверхні при попутному фрезеруванні в умовах автоколивань, при якому виконують визначення та фіксування параметрів поверхні за допомогою індуктивного датчика, який перетворює визначені ним параметри в цифровий сигнал у вигляді осцилограми, розділення її на частини між точками врізання двох сусідніх зубів та аналізування отриманих результатів. Вимірюють максимальний час різання по отриманих частинах, рахують кількість різей між двома сусідніми максимальними значеннями часу різання та контролюють крок хвилястості на обробленій поверхні. EN: A method of controlling the surface condition during down-milling under conditions of self-oscillation, in which the surface parameters are determined and recorded using an inductive sensor that converts the parameters determined by it into a digital signal in the form of an oscillogram, divides it into parts between the points of insertion of two adjacent teeth and analyses the results obtained. The maximum cutting time is measured in the resulting parts, the number of cuts between two adjacent maximum cutting times is counted, and the waviness pitch on the machined surface is controlled.

Description

Пат. 140811 Україна, МПК (2020.01) G01B 5/00, G01B 5/28 (2006.01), B23C 9/00. Спосіб контролю стану поверхні при попутному фрезеруванні в умовах автоколивань / С.І. Дядя, О.Б. Козлова, І.О. Кудря (Україна) ; заявник і патентовласник Національний університет «Запорізька політехніка». - № u201910673 ; заявл. 28.10.2019 ; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8

Keywords

oscillogram, self-oscillations, milling, waviness, осцилограма, автоколивання, фрезерування, хвилястість

Citation