Практикум з елементів теорії ймовірностей : Навчальний посібник

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: У посібнику викладено матеріал з теорії ймовірностей у обсязі, передбаченому програмою курсу вищої математики для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки. Наводяться всі необхідні теоретичні відомості з курсу теорії ймовірностей для того, щоб студент міг виконати завдання без звернення до додаткової літератури. Теоретичний матеріал доповнено численними прикладами з докладним розв’язанням та завданнями для самостійної роботи з відповідями. Навчальний посібник «Практикум з елементів теорії ймовірностей» може бути корисним для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки заочної (дистанційної) форми навчання та для самостійної роботи студентів денної форми навчання. EN: The manual contains material on the theory of probabilities to the extent provided by the program of the higher mathematics course for engineering and technical students. All the necessary theoretical information from the probability theory course is given so that the student can complete the task without referring to additional literature. The theoretical material is supplemented with numerous examples with detailed solutions and tasks for independent work with answers. The study guide "Practicum on elements of the theory of probability" can be useful for students of engineering and technical areas of correspondence (distance) training and for the independent work of full-time students.

Description

Практикум з елементів теорії ймовірностей : Навчальний посібник / І. М. Килимник – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2024. – 256 с.

Keywords

Вища математика, higher mathematics

Citation